Telefoonnummer: 0164-246472

Direct inschrijven

Privacy Statement Tandprothetische praktijk Gillemot (Bergen op Zoom)

Algemeen

Dit is het privacy statement van Tandprothetische praktijk Gillemot (Bergen op Zoom) gevestigd te Bergen op Zoom, 4611 MA aan Korte Bosstraat 11. In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarom we dit doen. Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen met in achtneming van de geldende privacywet- en regelgeving.

Ons privacy statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. Dit privacy statement is op 11 juli 2019 het laatst gewijzigd.

Wanneer is dit privacy statement van toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tandprothetische praktijk Gillemot (Bergen op Zoom) van u verzamelt en verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke. We verwerken persoonsgegevens wanneer u onder andere bij ons onder behandeling bent, onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert of wanneer u ons informatie geeft tijdens (telefoon) gesprekken en e-mailcontact.

Privacy Statement Tandprothetische praktijk Gillemot (Bergen op Zoom)

© 2019, Tandprothetische praktijk Gillemot (Bergen op Zoom) | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd januari 2020